Contact Us

Contact Us

Direction

Headquarters

  • Address  (50592) 45 (Yusan-dong), Yusangongdan 7-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
  • Tel  +82-55-911-3000
  • Fax  +82-55-912-1212

Bukjeong Factory

  • Address  (50571) 114 (Bukjeong-dong), Singi-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
  • Tel  +82-55-911-3100
  • Fax  +82-55-912-1121

Branches of Each Region

Seoul Branch
(13821) 21, Gwangchang 2-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
+82-2-502-3000, +82-2-502-3050~3051
+82-2-503-3001
Busan Branch
(50592) 45, Yusangongdan 7-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
+82-55-912-9111
+82-55-912-1212
Daegu Branch
(42945) 45, Biseul-ro 485-gil, Hwawon-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea
+82-53-641-3001
+82-53-642-3001
Daejeon Branch
(34704) 37, Sannae-ro 1337beon-gil, Dong-gu, Daejeon, Republic of Korea
+82-42-283-3010
+82-42-284-3010
Gwangju Branch
(62241) 855-28, Saam-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea
+82-62-571-3010
+82-62-576-3010
Masan Branch
(51203) 51, Guambuk 18-gil, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
+82-55-291-3001
+82-55-296-3001